Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

7.400 llocs de treball creats per a persones amb discapacitat al 2016

L’any 2016 tanca amb notícies encoratjadores per a les persones amb discapacitat en matèria d’integració laboral. Entre gener i octubre el programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” va facilitar l’accés a 7.406 llocs de treball a Catalunya destinats a persones d’aquest col·lectiu enfront dels 5.939 del mateix període de 2015, la qual cosa representa un increment del 20%.

Aquest augment ha estat gràcies a la implicació i acompanyament de 2.272 empreses, entre les quals es troba Metropolis CET, i de 120 entitats socials.

El perfil dels beneficiaris d’aquests llocs laborals correspon a un 52% a dones i un 48% a homes. En referencia als col·lectius, un 30% són persones amb alguna discapacitat i un 70% persones en situació o risc d’exclusió social.

A nivell estatal s’han creat 22.316 llocs de treball enfront dels 18.468 de 2015, la qual cosa ha suposat un creixement del 18%. La col·laboració de gairebé 8.000 empreses i de 366 entitats socials ha estat fonamental per al desenvolupament d’aquest projecte de Responsabilitat Social Corporativa.

Aquesta tendència a l’alça no fa més que consolidar els bons resultats que obté el programa Incorpora entre les empreses. Aquestes troben, a través de la seva activitat, una manera de millorar l’actual situació laboral del país i a ajudar a les persones en risc d’exclusió social.integración laboral personas con discapacidad | Metropolis CETA Metropolis CET portem col·laborant amb aquest projecte des de l’any 2012. La nostra missió se centra a orientar i assessorar a les empreses en el procés de selecció i incorporació de persones amb discapacitat al mateix temps que proporcionem un lloc de treball digne i adequat al perfil del treballador. Canalitzem les ofertes d’ocupació que s’ajusten als perfils promoguts pel programa Incorpora facilitant la infraestructura necessària per a la selecció, formació i direcció de les persones beneficiàries.

El nostre objectiu pel 2017 és seguir treballant per facilitar l’accés al món laboral a persones amb discapacitat a través de col·laboracions tan beneficioses i inclusives com és el programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”.