Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

Accions per a la reducció de l’impacte ambiental de Metropolis Grupo

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya (OCCC) publica les accions de sostenibilitat ambiental de Metropolis Grupo com a cas d’èxit de reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEI).

Metropolis Grupo, dins del nostre projecte de Responsabilitat Social Corporativa, hem apostat per dur a terme totes aquelles iniciatives que, impulsades des de la nostra organització, redueixin l’impacte de la nostra activitat sobre el medi ambient.

Per aquest motiu, el 2015 ens vam adherir al Programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), el certificat del qual vam rebre fa unes setmanes acreditant el nostre ferm compromís amb la reducció d’aquests gasos.

A part de la incorporació de vehicles híbrids i elèctrics, hem integrat nous sistemes de mobilitat eficients entre el personal de serveis com són els segways i els patinets elèctrics. Així el personal que es desplaça per instal·lacions d’una grandària considerable realitzant, per exemple, rondes de vigilància, ho fa d’una manera sostenible i causant el menor impacte possible en el seu entorn.

acciones de sostenibilidad ambiental para la reducción de co2 | Metropolis Grupo

A Metropolis Grupo també hem millorar la gestió de residus generats per l’estructura administrativa en 2 punts:

  • Augment de l’ús de les TIC’s i recursos telemàtics a nivell intern com a mesura d’estalvi de residus. Els nostres supervisors disposen d’un iPad des d’on poden accedir al programari de gestió integrada (ERP) i a la informació relativa al servei a inspeccionar.
  • Ús de mitjans electrònics per a la gestió dels serveis i les comunicacions. Totes les comunicacions amb el client es realitzen per mitjans electrònics (correu electrònic, intranet clients, etc.) i la documentació que ha de ser entregada es fa en format electrònic, sempre que és possible.

Metropolis Grupo seguim treballant per buscar noves vies que ens permetin protegir al medi ambient des de la nostra organització.