Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

Agraïment a Metropolis CET pel Programa Làbora

Des de l’Ajuntament de Barcelona han volgut agrair a totes les empreses i entitats que han col·laborat amb el Programa Làbora 2016, entre elles Metropolis CET, la seva participació en aquestes jornades de Networking.

El programa Làbora fomenta l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, i està liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials representades per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya), i Creu Roja, i del teixit empresarial de la ciutat.

Es tracta d’un mercat laboral reservat a les persones en risc d’exclusió social, gràcies al qual les organitzacions troben la persona que millor encaixa amb les seves necessitats de contractació laboral, seguint criteris d’ocupació per competències. El treball en xarxa entre Serveis Socials i un equip de professionals permet oferir assessorament i suport en la selecció del millor perfil i acompanyar a la persona candidata de manera individual en la seva adaptació al nou lloc de treball.

El Programa Làbora vincula l’empresa en un projecte de responsabilitat social i, alhora, us permet formar part d’un projecte de ciutat que treballa per afavorir la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Des de Metropolis CET també volem agrair a les persones que han fet possible el Programa Làbora i la seva implicació amb les persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social.