Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció
Auxiliars de control

Proporcionem a la seva empresa auxiliars de control que realitzen, entre altres, les següents funcions:

  • Recepció, comprovació de visitants i orientació dels mateixos.
  • Atenció telefònica i control de centraleta.
  • Informar en els accessos, controlant el trànsit en zones reservades o de circulació restringida a l’interior de les instal·lacions.
  • Revisió i control de l’estat de les instal·lacions, elaborant els parts i/o fulles de registre corresponents.
  • Verificació i control de l’estat de les vies d’evacuació.
  • Verificació i control dels sistemes i mitjans de detecció d’incendis.
  • Controlar que l’actitud de les persones que accedeixen a les instal·lacions no posi en perill la seva pròpia integritat i la dels altres i, si fos necessari, posar en coneixement de les Forces i Cossos de Seguretat, així com del personal de vigilància de les instal·lacions, qualsevol actitud de persones que atemptin contra la integritat de les persones o dels béns materials.

Metropolis CET seleccionem als treballadors amb el perfil més adequat als requisits del client i, al mateix temps, escollim el lloc de treball més adequat a les necessitats dels nostres empleats.

Sol·licitar informació sense compromís