Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

Barcelona, referent en la contractació pública social

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat per primera vegada la Guia de Contractació Pública Social amb l’objectiu de millorar les condicions laborals dels seus treballadors, respectar al medi ambient i impulsar a les pimes i a l’economia ètica i sostenible.

D’aquesta manera, el consistori promou la contractació pública socialment responsable incorporant en la compra pública municipal objectius de justícia social, sostenibilitat ambiental i codi ètic. En aquesta guia es concreten mesures socials, d’inclusió social, d’igualtat de gènere i de justícia social, incentivant la contractació de les obres, subministraments i serveis amb empreses i professionals que executin els contractes públics amb un model de negoci basat en salaris dignes, contractació laboral estable amb protecció de la salut laboral, sostenibilitat ambiental i comportament ètic.

Guía de Contratación Pública Social para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores | Metropolis CET

Drets socials:

  • Igualtat de gènere. L’empresari ha de presentar les mesures o el Pla d’Igualtat de Gènere.
  • Conciliació. Cal vetllar per la conciliació del temps laboral, familiar i personal.
  • Accessibilitat universal. S’ha de verificar que l’empresari disposa de les mesures corresponents.
  • Persones treballadores amb discapacitat. S’ha de verificar que les empreses obligades compleixen el requisit que com a mínim el 2 % de la plantilla són persones amb discapacitat.

Drets laborals:

  • Manteniment de les condicions del conveni. Que l’empresa contractista mantingui els salaris i condicions laborals sectorials.
  • Estabilitat de la plantilla. Valoració de la política laboral de l’empresari en relació amb la contractació indefinida dels treballadors.
  • Salaris justs. Que l’empresa ofereixi una retribució salarial superior a l’establerta per conveni.
  • Subrogació de la plantilla actual. En determinats contractes es garantirà la permanència de les persones que ja executaven la prestació.
  • Valoració del preu. El preu no sempre ha de ser el factor determinant de l’adjudicació.

La guia ha estat elaborada per diferents entitats i organitzacions, entre elles la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC). El seu president, Julio Martínez, va estar present en la signatura i va parlar de la tasca que realitzen els CET fomentant la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Es pot visualitzar la seva intervenció aquí.

Des de Metropolis CET considerem que la Guia de Contractació Pública Social es converteix en una nova eina de transformació socioeconòmica que ens acosta més a la construcció d’una societat més justa i respectuosa amb la diversitat.