Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

L’objectiu principal dels Centres Especials de Treball (CET) és la integració laboral i social de persones amb discapacitat.

Els CET són empreses homolagadas per la Generalitat de Catalunya que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. També són un mitjà d’integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.

Un altre dels motius pel qual les empreses contracten un CET és el compliment de la Llei General de la Discapacitat (LGD), la Llei General (RD 1/2013 de 29 de novembre) dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social que refon i harmonitza l’antiga LISMI. Aquesta llei estableix que totes les empreses que tinguin una plantilla superior a 50 treballadors, han de reservar el 2% de la mateixa a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Els objectius de Metropolis CET són els següents:

  • Impulsar l’activitat laboral de persones amb discapacitat.
  • Fomentar valors com l’autonomia personal, la igualtat i la diversitat.
  • Avançar en la responsabilitat social per aconseguir augments significatius en la contractació de persones amb discapacitat.
  • Formar i afavorir la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat, eliminant prejudicis i estigmes socials associats.