Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

Gairebé milió i mig de persones amb discapacitat estan en risc de pobresa

En el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) va publicar un informe que ens convida a reflexionar sobre la situació d’especial vulnerabilitat que viuen les persones amb algun tipus de discapacitat davant les circumstàncies d’exclusió social.

A Espanya resideixen gairebé un milió i mig de persones amb discapacitat en risc de pobresa, de les quals més de mig milió es troben en situació de pobresa extrema.

Destaca especialment la situació de les dones amb discapacitat. Aquest col·lectiu es troba especialment afectat per la pobresa extrema, amb una taxa que gairebé duplica a la de la resta de la població i és un 7% més alta que la dels homes amb discapacitat. La taxa de pobresa extrema per a les dones amb discapacitat majors de 60 anys és pràcticament el doble que la dels homes d’aquesta mateixa edat.

Gran part de les persones amb discapacitat es troba exposada al risc de pobresa quan li manca activitat laboral, fins i tot rebent algun tipus de prestació. I és que més de la meitat de la població amb discapacitat en edat laboral es troba exclosa del mercat. Aquesta dada preocupa especialment ja que l’ocupació és el principal factor de protecció contra la pobresa i l’exclusió social. A més, segons dades del OED, gairebé la meitat de la població amb discapacitat que no treballa no rep ingressos per prestacions.

Personas con Discapacidad en Riesgo de Pobreza | Metropolis CET

Enfortir la inclusió laboral de la població amb discapacitat és una de les mesures més importants per contrarestar aquestes dades tan alarmants.

A Metropolis CET orientem i recolzem a les empreses en el procés de selecció i incorporació de persones amb discapacitat dins de l’organització. Facilitem tot el procés de reclutament i realitzem un seguiment del treballador. D’aquesta manera ens assegurem que el servei s’estigui realitzant segons les directrius marcades i que el treballador se senti còmode en el seu lloc de treball.

En conclusió, lluitar contra la pobresa està en mans no solament de la classe política, sinó també del teixit empresarial.