Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

Què impliquen els beneficis socials en una empresa?

Cada vegada més empreses aposten per incentivar als seus treballadors a través de polítiques que impulsen el benestar laboral.

En els últims anys la figura de l’empleat ha anat evolucionant cap a un perfil que busca, per sobre de tot, sentir-se cuidat i valorat. El salari percebut passa a un segon pla davant prioritats com la conciliació, la formació o la flexibilitat.

Per aquesta raó, i seguint aquesta línia, les empreses han començat a implementar accions que afavoreixin un clima laboral adequat que permeti la integració de tots els seus empleats. Fomentant el sentiment de pertinència, les empreses aconsegueixen que els seus treballadors aconsegueixin majors resultats.

A Metropolis Grupo fa temps que treballem en aquesta direcció. Entre els nostres compromisos socials es troben:

 • Horaris d’entrada i sortida flexibles.
 • Pagament de nòmines tres dies abans de la finalització del mes.
 • Possibilitat de triar torn de vacances.
 • Plans formatius tant generals com específics segons les necessitats del treballador.
 • Teletreball per determinats llocs de treball la naturalesa dels quals així ho permeti. En aquests casos, l’empresa assumeix parcialment el finançament de l’ADSL.
 • Premiar el no absentisme reconeixent i felicitant la implicació, professionalitat i bona actitud durant l’any.
 • Serveis d’informació i assessorament professionals sobre diferents aspectes relacionats amb l’equilibri entre vida laboral i personal.
 • Servei d’atenció telefònica 24 hores/365 dies a l’any perquè tots els treballadors de base puguin trucar i comunicar els seus problemes i/o inquietuds.
 • Sistema de coaching a través del qual una nova incorporació d’estructura se li assigna una persona amb experiència dins de l’empresa per orientar-ho i acompanyar-ho els primers dies.
 • Acords amb bancs i mútues per poder oferir condicions més beneficioses als treballadors.
 • Quan es produeix una vacant de serveis prioritzem la incorporació de familiars dels nostres treballadors.

3er_premi_conciliacio_temps_300x300La nostra feina ha estat reconeguda per l’Ajuntament de Barcelona concedint-nos el Premi a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps. Aquest premi promou i divulga la tasca d’aquelles empreses compromeses a millorar la gestió del temps per aconseguir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal. Empreses que treballem implementant mesurades d’usos del temps per facilitar que els empleats puguin organitzar-se millor i, al mateix temps, millorar l’organització empresarial.

Els beneficis socials són, per tant, una garantia d’èxit tant a nivell personal per als treballadors com a nivell empresarial per a l’organització que els implanta.