Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

La importància de la inserció laboral per a l’empresa

Quan una empresa inclou un treballador amb discapacitat en la seva organització no solament genera un efecte positiu en ell i en el conjunt de la societat, sinó també aporta uns avantatges productius, socials i econòmics que ajuden a incrementar la seva competitivitat:

  • Una persona amb discapacitat té un alt nivell d’implicació amb l’empresa en la qual treballa, se sent part de l’equip. A més, la resta dels treballadors se sensibilitzen davant la diversitat i la igualtat d’oportunitats sentint-se orgullosos de pertànyer a una empresa que aposta per la inclusió laboral de persones amb discapacitat. Es fomenta el treball col·laboratiu i l’aprenentatge mutu afavorint el clima laboral.
  • La contractació de persones amb discapacitat aporta un valor afegit a les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa de l’empresa; reforça la imatge i reputació que projecta davant els seus clients i es converteix en un model a seguir pels seus competidors.
  • Les empreses que incorporen a treballadors amb discapacitat compten amb bonificacions en les quotes de la Seguretat Social, subvencions a la contractació indefinida i altres mesures de suport molt interessants a nivell fiscal.

Inserción laboral A través de Metropolis CET fomentem la integració sociolaboral de persones amb discapacitat, permetent a les empreses:

  • Externalitzar un servei amb resultats de gran qualitat. La confiança dipositada pels nostres clients així ho avala.
  • Complir amb la Llei General de Discapacitat (antiga LISMI), que estableix amb caràcter obligatori la reserva d’un 2% de llocs de treball per a persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors.
  • Potenciar la seva Responsabilitat Social Corporativa i, per tant, millorar la seva imatge a nivell intern i extern.

La inserció laboral de les persones amb discapacitat és, en definitiva, una gran oportunitat per a l’empresa.