Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

Metropolis CET participa al Mercat Laboral Reservat de Barcelona

 

L’empresa Metropolis ha volgut participar una vegada més, d’un projecte de ciutat que treballa per promoure la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. El Programa labora s’uneix l’empresa amb un projecte de responsabilitat social que fomenta l’ocupació de persones amb dificultats per a accedir al mercat laboral.

És un mercat de treball reservat per a persones en risc d’exclusió social , gràcies a que les organitzacions són la persona que millor encaixa amb les seves necessitats de contractació laboral, segons criteris de competència d’ocupació. Xarxes entre serveis socials i un equip de professionals que assessoren, donen suport a la selecció del millor perfil i acompanyen el candidat de forma individual per adaptar-se a la nova feina.

 

El programa Làbora, innovador i dissenyat per aconseguir l’ajust entre l’oferta de feina i la millor candidatura, s’aconsegueix gràcies a:

  1. Les Xarxes entre Serveis Socials i un equip d’experts treballant de manera coordinada i col·laborativa per identificar als participants del programa Làbora.
  2. Un acompanyament individualitzat que dissenya itineraris per a l’ocupació on poder treballar i avaluar als candidats amb perfils laborals específics, utilitzant els recursos de la ciutat en l’àmbit de l’ocupabilitat i formació d’aturats.
  3. Una plataforma tecnològica que li permet:
  • Treballar els poders de l’ocupació dels candidats per millorar la seva ocupabilitat en un sector professional concret.
  • Definir els sol·licitants de feina per empreses, utilitzant un model que descriu les competències transversals i tècnics per a aquella feina.

4. Un equip de suport a l’empresa que defineix el perfil competencial del lloc de treball, implicat en el procés de selecció i realitza un seguiment del candidat finalment contractat.

 

Metropolis CET voldria agrair a les persones que han fet possible el programa Labora i a les entitats que el configuren, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de la ciutat de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials, representats per ECA (entitats catalanes d’Acció Social) i FEICAT (empreses d’inserció de Catalunya), Creu Roja i negocis de la ciutat, per la seva implicació amb persones en risc d’exclusió social i capacitats diferents.

 

Foto de Josep Roset, conseller delegat  de l’empresa Metropolis, recollint el segell Làbora.