Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

Metropolis CET s’adhereix a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Amb l’objectiu de seguir formant part de la transformació social de la nostra societat, a Metropolis CET ens hem adherit a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

Aquest acord és l’espai de participació, de cooperació públic-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballem per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones. Un espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social.

Amb aquest compromís, aquesta visió i acció social conjunta, l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és el marc idoni per desplegar una estratègia compartida que ens compromet a empreses i entitats socials de la ciutat a desenvolupar projectes i accions.

Aquesta estratègia es fonamenta en 2 eixos:

 • Enfortir l’organització de l’acció social de tota la ciutat a partir d’una societat civil fort, una ciutadania compromesa i activa i un ajuntament inclusiu.
 • Fer front als reptes socials del futur prevenint i lluitant contra l’exclusió social i millorant les condicions de vida de les persones.

Metropolis CET se adhiere al Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva gira al voltant dels següents valors:

 • Convivència
 • Cooperació
 • Cohesió social
 • Creativitat
 • Comunitat
 • Governança democràtica
 • Treball en xarxa
 • Qualitat en el treball

El compromís que adquirim des de Metropolis CET amb l’acord implica:

 • Compartir coneixements, experiències, informació, etc.
 • Facilitar a la xarxa la informació més rellevant i difondre-la entre els membres de la pròpia organització.
 • Proposar els temes i els projectes que es consideren importants per treballar-los des de la xarxa.
 • Participar en els àmbits de treball i relació en els quals la capacitat d’acció conjunta és rellevant.

En definitiva, la nostra adhesió a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és un pas més que fem des de Metropolis CET per millorar la situació laboral de les persones amb discapacitat.