Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

Metropolis Grupo rep el distintiu Etiqueta Responsable

Metropolis Grupo ha rebut el distintiu Etiqueta Responsable per la seva gestió socialment responsable i les seves bones pràctiques empresarials amb valors. 

L’Etiqueta Responsable, promoguda per l’Associació +Responsables amb el suport d’Enginyeria Social, s’atorga a aquelles empreses que adquireixen un compromís de transparència transversal en els 3 àmbits corporatius:

 • Econòmic:
  – Bon govern i gestió amb criteris de Responsabilitat Social.
  – Control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials, ambientals i de proximitat.
  – Gestió de clients: qualitat i satisfacció.
 • Social:
  – No discriminació i foment de la Igualtat d’oportunitats i de la diversitat.
  – Foment de la conciliació de la vida personal i laboral.
  – Comunicació i foment de la participació.
  – Entorn de treball segur per a tota la plantilla.
  – Col·laboració amb el territori i iniciatives socials.
 • Mediambiental:
  – Estratègies de sostenibilitat ambiental i actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic.
  – Gestió de residus R + R + R: reduir, reciclar, reutilitzar.

Metropolis Grupo recibe el distintivo Etiqueta Responsable

Per rebre aquest distintiu cadascun dels departaments de Metropolis Grupo ha estat avaluat per part de l’Associació +Responsables. D’aquesta manera hem donat a conèixer les nostres bones pràctiques i hem corregit aquells paràmetres que necessitaven ser revisats.  A més, obtenir l’Etiqueta Responsable ens exigeix seguir actualitzant i verificant anualment cadascun dels punts que afecten a la nostra gestió corporativa.

En definitiva, l’Etiqueta Responsable acredita el nostre compromís cap a la implementació de sistemes de gestió ètics i sostenibles amb la societat.