Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

Objectius

Objetivos Metropolis CET

  • Garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació a l’accés a l’ocupació a través de la promoció de l’activitat laboral de les persones amb discapacitat.
  • Potenciar la Responsabilitat Social Corporativa de les empreses.
  • Fomentar valors com la autonomia personal, la igualtat i la diversitat.
  • Ajudar a les persones amb discapacitat entre 16 i 64 anys a aconseguir un veritable procés d’inserció laboral.