Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

Renovació del Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Metropolis Centre Especial de Treball

Col.laboració Ajuntament Barcelona_Metropolis Centre Especial de Treball

METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ha signat el conveni de col·laboració del programa Temps de Barri, Temps per a tu, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona.

A l’acte han assistit d’una part, el Sr. Jordi Via LLop, Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Àrea de Presidència i Economia de l’Ajuntament de Barcelona i d’una altra part, el Sr. Francesc Bausa Bolívar, Conseller Delegat del Grup Metropolis.

El present protocol de col·laboració recull la voluntat expressa d’ambdues institucions d’establir com a un dels objectius principals Fomentar mesures de suport i promoció de les famílies que tenen cura de persones amb discapacitat o dependència i afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

Amb la formalització d’aquest conveni queda palesa l’estreta relació institucional entre ambdues entitats que, vetllen per a l’acompliment dels acords establerts en matèria d’igualtat d’oportunitats i no discriminació a l’accés a l’ocupació.

Salutacions,