Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

RSC: gestió sostenible i ètica en les organitzacions

Actualment estem vivint un canvi en el model de negoci que es dirigeix cap a una gestió generadora de valor compartit i sostenible. Les accions de Responsabilitat Social Corporativa s’estan incorporant dins de les polítiques empresarials com a part fonamental de la gestió d’una organització, i ja formen part de l’agenda habitual dels Comitès de direcció. Són, per tant, una palanca important de l’estratègia de la companyia.

Per la seva banda, els nous consumidors són més crítics amb el comportament ètic de les empreses, i escullen relacionar-se amb aquelles que incorporen models de gestió més sostenibles. Segons dades de la consultora Nielsen, al voltant d’un de cada tres consumidors té molt en compte al fer la compra els valors socials associats a una marca, i quatre de cada deu pagarien més per productes d’empreses socialment responsables.

Per aquesta raó, els responsables de desenvolupar aquestes polítiques corporatives han de ser capaços de crear un entorn que promogui el creixement empresarial des de l’ètica, la innovació, la cooperació i la gestió responsable. Han d’aconseguir canviar la cultura interna de l’empresa, i per aconseguir-ho és fonamental involucrar a tots els seus empleats i fer-los sentir part important de l’èxit d’aquestes iniciatives.

responsabilidad social corporativa gestión sostenible y ética en las organizaciones

I és que en un entorn tan canviant i tan complex com l’actual, el recurs més preuat perquè les empreses puguin seguir creixent és el seu equip humà i, per descomptat, una gestió responsable.

Algunes d’aquestes polítiques de Responsabilitat Social Corporativa enfocades als empleats són:

  • Oferir unes condicions de treball dignes i un entorn confortable i segur.
  • Facilitar la conciliació laboral i familiar a través d’horaris flexibles, possibilitat de realitzar teletreball…
  • Realitzar formació perquè els empleats puguin desenvolupar el seu treball eficaçment.
  • Fomentar la igualtat d’oportunitats.
  • Mantenir una escolta activa amb tota la plantilla i facilitar una comunicació fluïda i bidireccional.

Aplicar i promoure aquestes accions, algunes d’elles obligatòries per llei, pot convertir-se en l’avantatge competitiu que diferenciï una empresa de la resta. En canvi, una organització que no cuidi la seva RSC pot veure’s sancionada administrativament, perdre competitivitat i, a la llarga, veure amenaçada la seva subsistència.

En Metropolis Grupo som conscients d’aquesta realitat i des de fa temps mantenim un compromís amb els nostres treballadors. Pots conèixer els nostres beneficis socials aquí.