Metropolis Seguridad
Per una veritable inserció

Valors

seleccion-y-formacion

El nostre principal valor és el factor humà. A Metropolis CET preval la bona pràctica empresarial i el poder oferir als nostres empleats un treball digne.

  • Selecció: Actualitzem diàriament la nostra base de dades de treballadors i els oferim les feines més afins al seu perfil perquè puguin desenvolupar la seva carrera professional dins del seu àmbit.
  • Acolliment: Els nostres treballadors són acollits per part del personal d’estructura de Metropolis CET i mantenen un contacte directe i continu amb el personal de serveis per ajudar-los davant qualsevol situació que puguin trobar-se en el seu dia a dia.
  • Formació: Oferim cursos de formació contínua als nostres treballadors perquè puguin reciclar-se i aprendre noves matèries relacionades amb el seu àmbit de treball.
  • Atenció 24 hores: El nostre personal de serveis està les 24 hores, els 365 dies de l’any disponible tant per als nostres treballadors com per als nostres clients per resoldre qualsevol situació relacionada amb el servei prestat.
  • Seguiment: Fem un seguiment de cada treballador i de cada servei perquè es compleixin les condicions establertes i garantir la qualitat del mateix.